Activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert door het hele schooljaar vele activiteiten, zoals

  • de Kinderboekenweekactiviteiten
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstdiner en kerstfeest
  • Activiteiten rond Pasen
  • Laatste schooldag

De commissie is ontzettend blij met het grote aantal aanmeldingen van ouders, die willen helpen met het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten. De ouders kunnen zich voor diverse activiteiten opgeven d.m.v. een activiteitenlijst, die aan het begin van het jaar wordt meegegeven. Ook wordt via de mail wel om hulp gevraagd indien nodig.