Missie en visie

Albertine Agnesschool
Kleine school
Vorstelijk onderwijs

In een groene omgeving

De Albertine Agnesschool staat voor vorstelijk onderwijs. Dit houdt in dat de school het maximale uit haar leerlingen wil halen door hoge doelen te stellen ten aanzien van de basisvakken. Daarnaast wil de school de groene (vorstelijke) omgeving gaan benutten door in het onderwijsaanbod samen te werken met diverse natuurorganisaties. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen, leerkrachten en ouders op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

De Albertine Agnesschool is een kleine school in een bosrijke omgeving die open staat voor iedereen. Wij bieden een gestructureerde, veilige en inspirerende leeromgeving, waarin het kind cognitief, sociaal emotioneel en creatief groeit. Rond onze school hebben we een groot voetbal-, speelveld, een zelf aangelegd natuurpad en een, ook zelf gebouwd amphitheater. Ook is er een ooievaarsnest geplaatst naast de school.

Onderwijsconcept
Met onze onderwijsdoelen willen we kenbaar maken waar we als Albertine Agnesschool voor staan en wat we willen bereiken wanneer de kinderen aan het eind van groep 8 onze school verlaten.

Ons onderwijs richt zich op:

  • Het geven van onderwijs op maat zodat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op voor hun passend vervolgonderwijs.
  • Opbrengstgericht onderwijs. We vinden kennis en vaardigheden zeer belangrijk en daarnaast hebben we oog voor de creativiteit en de talenten van het kind en de omgang met anderen.
  • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen zodat ze later actieve, betrokken en zelfstandig denkende mensen worden met oog voor de natuur en voor elkaar.
  • De geborgenheid en veiligheid van onze leerlingen. We willen dat elk kind op onze school met plezier naar school gaat.
  • Zelfstandigheid en samenwerkend leren.