Vakanties en vrije dagen

Vakantierooster 2023-2024

Zomervakantie

20 juli 2024 t/m 1 september 2024

Vakantierooster 2024-2025

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
incl. Goede Vrijdag, Pasen en bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinsteren
Zomervakantie

26 oktober 2024 t/m 3 november 2024
21 december 2024 t/m 5 januari 2025
15 februari 2025 t/m 24 februari 2025
18 april 2025 t/m 5 mei 2025

29 mei 2025 t/m 1 juni 2025
7 juni 2025 t/m 9 juni 2025
12 juli 2025 t/m 24 augustus 2025


Overige vrije dagen 2024-2025
woensdag 6 november 2024
maandag 3 februari 2025
maandag 24 februari 2025, vrij i.v.m. Ambion studiedag voor alle personeel (let op: deze dag valt direct ná de voorjaarsvakantie)
vrijdag 28 maart 2025
vrijdag 20 juni 2025

Extra verlof aanvragen

Ieder kind in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar is leerplichtig. Dit betekent dat elk kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven en nooit zomaar van school mag wegblijven. In een beperkt aantal situaties is het mogelijk om een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht aan te vragen (verlof). Dit betreft vooral situaties waarop u als ouder geen invloed heeft, de zogenaamde "gewichtige omstandigheden". U kunt hierbij denken aan een verhuizing, het overlijden van iemand uit uw gezin of familie, een viering van een huwelijks- of jubileumfeest, etc. Ook voor een viering van een officieel feest, vanwege uw godsdienst of levensovertuiging is het mogelijk om verlof aan te vragen (maximaal 1 dag per feest). Voorwaarde voor het verlof is, dat u dit tijdig bij de directeur van de school aanvraagt, liefst minimaal acht weken van te voren. Op school is hiervoor een speciaal aanvraagformulier te verkrijgen.

De directeur van de school kan verlof verlenen tot een maximum van 10 schooldagen. Een besluit tot verlof langer dan 10 schooldagen kan alleen door één van de twee leerplichtambtenaren van de gemeente Heerenveen genomen worden. De leerplichtambtenaren zijn dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer: 0513 - 617 511.

Hoewel kinderen van 4 jaar officieel nog niet leerplichtig zijn, gaan wij er vanuit dat ook deze kinderen alle schooltijden onderwijs volgen. Ouders van kinderen onder de 5 jaar dienen dus ook officieel verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden.

Lees voor u een aanvraag doet, het document 'Ambion: leerplicht en verlofregeling'.
U vindt dit document onderaan deze pagina.

gerelateerde pagina's: