Loading...
School in het groen
Geborgenheid en veiligheid, plezier op school
Vertrouwen in kinderen en elkaar
Vorstelijk onderwijs in een groene omgeving
Onderwijs naar eigen kunnen
Ontdekken, experimenteren en verwonderen
Ondersteuning op momenten dat het nodig is

Albertine Agnesschool

In een prachtige groene omgeving vindt u de Albertine Agnesschool.
Het team werkt vanuit betrokkenheid en expertise binnen een professionele leergemeenschap met elkaar en met (interne/externe) partnes samen aan goed onderwijs voor alle kinderen. Wij zorgen er samen voor dat alle kinderen vanuit een stevige kennisbasis de aangeleerde vaardigheden kunnen toepassen die nodig zijn om een zelfstandige wereldburger te zijn. Daarbij is het van belang om het lerend vermogen van eenieder te ontwikkelen. Wij zetten hier de basisprincipes van BLP (Building Learning Power) voor in.

Onze missie is 'Samen jezelf zijn, bij ons kan dat!'
Het toverwoord dat we willen uitdragen is SAMEN. We doen bijna alles samen: leren, spelen, fouten maken, kennis delen, praten, werken, voor elkaar zorgen, onderzoeken, denken, groeien, feedback geven en vooral samen plezier hebben. We geven onze leerlingen hierdoor mee dat je elkaar nodig hebt en dat je er niet alleen voor staat.

 

 

 

Nieuws

onze school: een veilige omgeving

betrokken bij de samenleving

'kind zijn' op onze school volgens de leerlingen

uniek portfolio voor onze groene school

Virtuele tour

Team

 

Ambion in Onderwijs

Ambion staat voor AMBitie In ONderwijs. De vierentwintig openbare basisscholen van Ambion bieden eigentijds en kwalitatief onderwijs in de regio Joure en Heerenveen. Daarbij staan vertrouwen, verbinding en ontwikkeling centraal. De scholen werken intensief samen, maar kennen ook ieder hun eigen gezicht.

Ambion

Leerling aanmelden

Overweegt u uw kind(eren) aan te melden op onze school? Dan nodigen wij u en uw kind(eren) van harte uit voor een rondleiding en een persoonlijk gesprek.

U kunt hiervoor klikken op onderstaande knop. De directeur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Nu aanvragen
Top