Morwenna van Drooge

Vier jaar geleden zijn wij vanuit Groningen in Heerenveen komen wonen. Wat voor mij kenmerkend is voor de Albertine Agnesschool is het kleinschalige, het gezellige, het samen met elkaar dingen doen en het mogen zijn wie je bent. Dat is hier allemaal heel gewoon, maar het maakt de school voor ons en onze kinderen juist bijzonder. De juffen hebben echt oog voor je kinderen en zijn heel toegankelijk als er eens iets is. Als ouder voel ik me heel betrokken bij de school. We doen het met z’n allen, samen. 
 
Oranjewoud biedt daarnaast natuurlijk een prachtige omgeving. Naast de school loopt het ‘natuurpad’. De kinderen kunnen er creatief zijn met de natuur, spelen, hutten bouwen en dergelijke. Daar zouden we nog meer uit kunnen halen. Dit is bijvoorbeeld een onderwerp in het overleg van de Schoolraad. Andere onderwerpen zijn de gezonde school status, het Albertine Agnes Festival en de thema-ouderavonden. Via een enquête is geïnventariseerd over welke onderwerpen ouders graag meer willen weten. Rondom deze onderwerpen worden thema-avonden georganiseerd. Ook worden actuele ontwikkelingen tijdens zo’n avond besproken, zoals de invoering van de iPad. Mooi vind ik dat uitgelegd wordt wat je er allemaal mee kunt in het onderwijs. Maar er moet ook ruimte zijn voor kritische noten of zorgen. Dat vind ik belangrijk, dat er een sfeer ontstaat waarin je als ouders feedback kunt geven en dat er naar elkaar geluisterd wordt. 
 
Kortom, een heel fijne en sociale school. En dat vertaalt zich nog het meest bij de kinderen zelf. Zij gaan met veel plezier naar school.