ouderportaal weer open

Nieuwe werkwijze in wijzigingen gegevens ouderportaal
Met de ingang van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei is het nog belangrijker geworden om persoonsgegevens volgens een strak regime te verwerken, zodat gegevens altijd juist zijn en de werkwijze transparant.

Er is daarom door MijnSchool gekozen om de administratie van school leidend te laten zijn voor de persoonsgegevens in MijnSchool. Door één bron van wijzigingen aan te houden is juistheid en transparantie nog beter gegarandeerd.
In de nieuwe situatie zullen de gegevens in MijnSchool altijd gelijk zijn aan het leerlingenadministratiesysteem. Dit gebeurt als volgt:

  1. Wanneer een ouder een wijziging opgeeft in MijnSchool, zal dit in de nieuwe situatie een wijzigingsverzoek zijn. De gewijzigde gegevens worden dus niet direct zichtbaar in MijnSchool, zoals nu, maar alleen als verzoek in een email verzonden aan de schooladministratie. Dit met het verzoek om het gegeven aan te passen in het leerlingenadministratiesysteem. Dit zal ook duidelijk gecommuniceerd worden aan de ouder in het portaal, op het moment dat hij/zij deze wijziging indient.
  2. De gegevens van ons leerlingenadministratiesysteem worden elke nacht ingeladen in MijnSchool. Hierdoor zullen wijzigingen die de school in het leerlingenadministratiesysteem heeft gezet, worden verwerkt in MijnSchool. Dit kunnen wijzigingsverzoeken vanuit MijnSchool zijn, maar ook wijzigingen naar aanleiding van een telefoontje of bezoek van een ouder.

Controleer uw gegevens
Door deze nieuwe werkwijze kan het voorkomen dat MijnSchool nu accountgegevens in de oorspronkelijke staat heeft teruggezet. 
Houdt rekening met de volgende veel voorkomende situatie:
“de omwisseling van een account van vader naar moeder en vice versa”.
Als een ouder/verzorger een account kreeg uitgedeeld op zijn emailadres gingen ouders er (logischerwijs) vanuit dat dit hun account was; dit was echter niet altijd het geval.

Wanneer het emailadres van moeder bij de gegevens van vader stond, wilde het nog wel eens gebeuren dat moeder het account van vader activeerde (of andersom) en vervolgens alle persoonsgegevens wijzigde naar zichzelf (dus overschrijven naam vader naar moeder). Dit werd uiteraard als wijziging aan school doorgegeven (per email vanuit het MijnSchool platform) maar door de schooladministratie logischerwijs niet in de leerlingenadministratie gewijzigd omdat de gegevens van moeder daar al bekend waren. Door de nieuwe werkwijze zullen deze accounts weer in hun oorspronkelijke staat komen te staan. In dit voorbeeld zal bij het account dus weer de naam van de vader komen te staan.