Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

Albertine Agnesschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

Albertine Agnesschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

vrije dagen

Vakantierooster 2016-2017

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

zaterdag 15 oktober  t/m maandag 24 oktober 2016
zaterdag 24 december 2016  t/m zondag 8 januari 2017
zaterdag 18 februari  t/m zondag 26 februari 2017
vrijdag 14 april t/m maandag 17 april 2017
zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2017
donderdag 25 mei t/m  zondag 28 mei 2017
maandag 5 juni 2017
zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september 2017

Maandag 24 oktober is een extra vrije dag.
Op die dag heeft al het personeel van Ambion (De Basis en Primus) een gezamenlijke studiedag en zijn dus alle leerlingen vrij.

Extra verlof aanvragen

Ieder kind in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar is leerplichtig. Dit betekent dat elk kind naar school moet als er onderwijs wordt gegeven en nooit zomaar van school mag wegblijven. In een beperkt aantal situaties is het mogelijk om een tijdelijke vrijstelling van de leerplicht aan te vragen (verlof). Dit betreft vooral situaties waarop u als ouder geen invloed heeft, de zogenaamde "gewichtige omstandigheden". U kunt hierbij denken aan een verhuizing, het overlijden van iemand uit uw gezin of familie, een viering van een huwelijks- of jubileumfeest, etc. Ook voor een viering van een officieel feest, vanwege uw godsdienst of levensovertuiging is het mogelijk om verlof aan te vragen (maximaal 1 dag per feest). Voorwaarde voor het verlof is, dat u dit tijdig bij de directeur van de school aanvraagt, liefst minimaal acht weken van te voren. Op school is hiervoor een speciaal aanvraagformulier te verkrijgen.

De directeur van de school kan verlof verlenen tot een maximum van 10 schooldagen. Een besluit tot verlof langer dan 10 schooldagen kan alleen door één van de twee leerplichtambtenaren van de gemeente Heerenveen genomen worden. De leerplichtambtenaren zijn dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren op telefoonnummer: 0513 - 617 511 (mevrouw I. Koning).

Hoewel kinderen van 4 jaar officieel nog niet leerplichtig zijn, gaan wij er vanuit dat ook deze kinderen alle schooltijden onderwijs volgen. Ouders van kinderen onder de 5 jaar dienen dus ook officieel verlof aan te vragen bij de directeur van de school. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u graag naar de website www.leerplicht.net

 

 


Gerelateerde documenten: