Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

Albertine Agnesschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

Albertine Agnesschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

activiteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert door het hele schooljaar vele activiteiten, zoals

  • de Kinderboekenweekactiviteiten
  • het Sinterklaasfeest
  • het kerstdiner en kerstfeest
  • activiteiten rond Pasen
  • laatste schooldag

De commissie is ontzettend blij met het grote aantal aanmeldingen van ouders, die willen helpen met het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten. De ouders kunnen zich voor diverse activiteiten opgeven d.m.v. een activiteitenlijst, die aan het begin van het jaar wordt meegegeven. Ook wordt via de mail wel om hulp gevraagd indien nodig.