Planning schoonmaakavonden

Ouders zijn voor deze schoonmaakavonden ingedeeld. Deze indeling is afgestemd met de indeling van het ophaalschema oud papier.
Wanneer je verhinderd bent voor de schoonmaakavond dan zelf voor vervanging/ruilen zorgen en dit doorgeven aan Jeannet Pietersma, moeder Veerle. (klaasenjeannet@gmail.com)
De schoonmaakavonden beginnen om 19.30 uur. Neem schoonmaakspullen mee van thuis, zoals een emmer en doeken.

Indeling beide avonden:
Maandag 15 januari 2018 aanvang 19.30 uur
Familie Balster (India)
Familie de Boer (Noor, Joost)
Familie Brands (Julia, Norbert)
Familie Chin (Yannick)
Famlie Dikkerboom (Nynke)
Familie Gieskes (Doutzen)
Familie Gorter (Jannyck, Lyke)
Familie de Haan (Victor)
Familie de Haan (Myka)
Familie Hendrikse (Tijn)
Familie Jansen (Pien, Hidde)
Familie de Jong (Tim, Joost)
Familie Kuperus (Jelle, Riemer)
Familie van der Meulen (Bjarne, Elin)
Familie Nicola (Roan, Dewi, Fardou)
Familie Seijen (Matteo)
Familie Smits (Lieneke, Ties)
Familie van der Tempel (Lasse)
 
Maandag 9 juli 2018 aanvang 19.30 uur
Familie van Dam (Delano, Valente)
Familie van der Berg (Jelger
Familie Dunning (Joan)
Familie Dijkstra (Anouk)
Familie Feenstra (Florian, Milena)
Familie Kemme (Brecht, Joost)
Familie Krop (Lisa,Vera)
Familie Land (Marit)
Familie Land (Tess, Silke)
Familie Marcus (Nick, Anna)
Familie Müller (Alyssa, Lorena)
Familie Nota (Maren, Sverre)
Familie Racz (Bea)
Familie Roelevink (Mats)
Familie Ruiijter (Karst, Giel)
Familie Sierdsma (Djurre)
Familie Smeenk (Sterre)
Familie Woudstra (Hailey)
Familie Wapstra (Niels, Sander)