Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

Albertine Agnesschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

Albertine Agnesschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

schooltijden

Op onze school hebben wij het 5 gelijke dagen rooster. 
Op deze pagina vindt u hierover alle informatie.

Schooltijden 
De schooltijden voor de groepen 1 t/m 8 zijn:

Maandag t/m vrijdag

start schooldag      8.30 uur
einde schooldag   14.00 uur


Het rooster van een schooldag ziet er als volgt uit:

08.30 -10.15 uur  les
10.15 -10.30 uur  pauze
10.30 -12.00 uur  les
12.00 -12.15 uur  lunch
12.15 -12.30 uur  pauze
12.30 -14.00 uur  les

Groep 1/2 heeft in principe dezelfde tijden, hier kan flexibel mee worden omgegaan.
Er zal langer buiten worden gespeeld en er wordt meer tijd uitgetrokken om samen met de kinderen te eten.

De lunch
Er wordt in de klas, onder toezicht van de leerkracht gegeten en gedronken gedurende vijftien minuten. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee en de leerkracht eet gelijktijdig met de kinderen.
Tijdens het eten wordt er gezorgd voor een informele sfeer, door bijvoorbeeld voor te lezen. De eerste 10 minuten mag er niet worden gepraat, zodat ieder kind zijn aandacht heeft bij het eten.
Omdat kinderen uit de groepen 0, 1 en 2 vaak meer tijd nodig hebben om te eten wordt hier soepeler mee omgegaan. De kinderen kunnen iets langer dooreten als dit nodig is.
Bij het eten van de lunch horen een aantal regels en manieren die de leerkrachten en de kinderen toepassen.
Denk hierbij aan:

  • Handen wassen voor het eten;
  • Iedereen begint op hetzelfde moment met eten;
  • Netjes eten en drinken;
  • Blijven zitten tijdens het eten en drinken;
  • Netjes opruimen als je klaar bent met eten en drinken;
  • Wachten totdat iedereen klaar is met eten;
  • Overgebleven eten, drinken en afval gaat weer mee naar huis;
  • Drinken bij voorkeur in een beker vanwege het beperken van het afval i.v.m. het milieu;
  • We nemen geen snoep mee naar school;
  • We nemen geen koolzuurhoudende dranken mee (cola, 7up etcetera).

Middelen in het kader van hygiëne en veiligheid
De kinderen wassen hun handen voor het eten. Er wordt niet voor thee of soep gezorgd i.v.m. heet water en de veiligheid daarmee in verband houdend.

Buiten/binnen spelen
Na het lunchen wordt er gestreefd naar een buitenspeeltijd van ten minste 15 minuten. Spelen gebeurt zoveel mogelijk op het plein en het veld naast de school.

Bij het spelen buiten is er toezicht door middel van twee pleinwachten. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De leerkracht blijft dan bij de leerlingen in de groep. De gymzaal kan als een soort ‘rustruimte’ worden gebruikt. Er wordt gezorgd voor alternatieven als de kinderen niet naar buiten kunnen. Er wordt van tevoren afgesproken met welk speelgoed en met welke spelletjes gespeeld kan worden. Na het spelen wordt het speelgoed opgeruimd en het plein wordt netjes achtergelaten.

Medicatie bij kinderen
Er zijn kinderen die tussen de middag medicijnen nodig hebben. Wanneer dit het geval is, worden hierover afspraken gemaakt tussen de ouders van het kind en de desbetreffende leerkracht. Per kind wordt ondermeer besproken en vastgelegd wie waarvoor bevoegd en verantwoordelijk is. Hiervoor is op de school een document aanwezig die alsdan ingevuld en ondertekend dient te worden. 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Omdat bij het continurooster de schooltijd eerder eindigt dan in het huidige rooster, namelijk om 14.00 uur, is het nodig om de tijd van de BSO in een kindercentrum te verlengen voor ouders die daar gebruik van willen maken. Op de Albertine Agnes heeft Kinderwoud hiervoor ruimte in gebruik op de school op de maandag, dinsdag en de donderdag.

Voor elk kindercentrum geldt, dat er een minimaal aantal te plaatsen kinderen moet zijn om het rendabel te maken. In ons geval geldt dat mochten er te weinig kinderen gebruik maken van de BSO dan zullen we uitwijken naar de Bosplaats. Thans wordt dit reeds gedaan op de woensdag en de vrijdag. Dit zou bij meer te plaatsten kinderen dan wijzigen naar eigen locatie van de school zelf.

Peuterspeelzaal
Voor de peuters wordt nu gedurende twee ochtenden per week gebruik gemaakt van de ruimte die ’s middags ook in gebruik is door Kinderwoud voor de BSO. Voor de peuters gaat het om twee dagdelen in de ochtend op de dinsdag en de donderdag. Mocht de peuterspeelzaal uit willen breiden dan kan dit alleen op de ochtenden.

Voorwaarden en kosten,

Op school kunt u een overzicht krijgen van de kosten en voorwaarden voor de BSO.

Ter overbrugging biedt Kinderwoud een overgangsregeling aan voor een half jaar vanaf aanvang continurooster op 18 augustus 2014. Het is met de overgangsregeling mogelijk om gebruik te maken van de diensten van Kinderwoud vanaf einde nieuwe schooltijd tot de schooltijd die u voorheen gewend was. De kosten hiervoor zijn € 3.00 per uur echter over deze uren kunt u geen kinderopvangtoeslag aanvragen.