Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

Albertine Agnesschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

Albertine Agnesschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

ouderportaal

De Albertine Agnesschool vindt openheid naar ouders belangrijk.

Vandaar dat wij werken met het zgn. ouderportaal, een online applicatie waarop verzorgers kunnen inloggen om gegevens van hun kinderen te kunnen bekijken. Het gaat hier om door school geselecteerde gegevens, zoals adresgegevens, roosters, toetsresultaten en notities. Deze informatie komt rechtstreeks uit ons webbased administratiesysteem ParnasSys, waar onze school gebruik van maakt om de gegevens van onze leerlingen in bij te houden. Het ouderportaal is geschikt voor verschillende apparaten, zoals de laptop, tablet en smartphone.

Inlogprocedure
Vanuit de school ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een inlogcode (gebruikersnaam) en een link om uw wachtwoord in te stellen. Nadat u bent ingelogd kan via “Profiel” een eigen gebruikersnaam worden gekozen. Mocht u onverhoopt uw eigen wachtwoord toch kwijtraken, dan kunt u dit melden aan de school en zullen wij u nieuwe inloggegevens toesturen. 

Wat kunt u zien in het ouderportaal?
Rechtsboven vindt u een uitrolmenu met 'Profiel' en 'School'.
Bij 'Profiel' vindt u de gezinsgegevens zoals die bekend zijn bij de administratie op school. Bij deze gegevens wordt een wijzigingsknop (potloodje) getoond. Als u hierop klikt, kunt u hier wijzigingen doorgeven, d.w.z. de wijzigingen die u hier maakt, worden via de mail automatisch naar school gestuurd, waarna de administratie deze wijzigingen daadwerkelijk doorvoert in ParnasSys. Wanneer u op 'School' klikt, ziet u daar de algemene gegevens van de school, zoals adres, e-mail, telefoon etc. plus een lijst van de medewerkers van de school met hun e-mailadres.

Linksbovenin ziet u de namen en foto's van uw kind(eren). Wanneer u op een naam klikt, ontvouwt zich een uitrolmenu met daarin 'Toetsen', 'Absenties', 'Groep' en 'Over'.
Wanneer u op “Toetsen” klikt, ziet u twee soorten toetsen: landelijke toetsen en methodetoetsen. Verderop deze pagina vindt u hier uitleg over. 'Absenties' geeft een overzicht van de absentie van uw kind tijdens de schoolperiode. 'Groep' geeft een overzicht van de klasgenoten van uw kind met adres, telefoonnummer en e-mailadres van de hoofdverzorger (in de meeste gevallen de moeder). Ook de leerkrachten van uw kind kunt u daar vinden met hun emailadres. Bij 'Over...' ziet u de persoonlijke gegevens van uw kind, zoals school die in zijn leerlingadministratiesysteem heeft.

Bij 'Nieuws' en 'Activiteiten' wordt op dit moment nog niets getoond. 

Ouderenquêtes
Ongeveer eenmaal per jaar vragen wij ouders om hun mening te geven over een aspect van ons onderwijs. Dit doen wij middels een enquête, die in dit ouderportaal wordt klaargezet. U ontvangt daarover op dat moment een mail met de mededeling dat de enquête voor u klaar staat.

Uitleg toetsen
Er worden toetsen afgenomen die bij een methode horen zoals rekenen, spelling en taal, maar er worden ook Cito-toetsen afgenomen. De Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd; hierdoor kunnen resultaten vergeleken worden met alle andere leerlingen in Nederland uit dezelfde jaargroep.Voor een methodegebonden toets kan een kind thuis oefenen bijvoorbeeld door het huiswerk te leren, maar bij de Cito-toetsen is dit niet zo. In het ouderportaal worden de Cito-toetsen landelijke toetsen genoemd.

Als u op ‘toetsen’ klikt, krijgt u de vakken te zien waarvan de methodetoetsen zijn afgenomen. Door een van deze vakken te kiezen, krijgt u de cijfers te zien. Als u op landelijke toetsen klikt krijgt u de resultaten van de Cito-toetsen te zien. Alle niet methodetoetsen of landelijke toetsen zijn de Cito-toetsen. Voor dit jaar zijn deze nog leeg, omdat de toetsen pas in januari worden afgenomen. Wel kunt u links onderin het schooljaar kiezen. Het is dus ook mogelijk om de Cito-toetsen van het jaar daarvoor te bekijken. Dit geld ook voor de methodetoetsen.

Cito toetsen:
Citoscores worden weergegeven in de vaardigheidsniveaus A, B, C, D of E.
De scores zijn als volgt:
Niveau A: De leerling haalt een zeer goede score
Niveau B: De leerling haalt een goede score
Niveau C: De leerling scoort voldoende
Niveau D: De leerling scoort zwak, beheerst de leerstof nog niet
Niveau E: De leerling scoort onvoldoende, extra hulp in/buiten de klas is nodig
Soms staat er ook een + of – achter. Een C- is dan een lage C score en een C+ een hoge C score.

Methode toetsen:
Als u klikt op een methodetoets verschijnen er meerdere scores. Een toets bestaat uit verschillende opdrachten. Voor elke opdracht staat er een score. Daaraan kunt u zien hoe uw kind de opdrachten heeft gemaakt. Daarnaast staat er een gemiddeld cijfer bij de toets. Dit cijfer telt voor het rapport. De scores hebben kleuren.
De kleuren betekenen:
Blauw: Goed
Groen: Voldoende
Oranje: Matig
Rood: Onvoldoende

Door links bovenin op het icoon huis te drukken, komt u dan weer bij de beginpagina terecht.

Uitbreiding modules
In de toekomst zal het ouderportaal uitgebreid worden met meer modules. U kunt daarbij denken aan nieuwsberichten, gespreksplanner voor oudergesprekken, rapport, hulpplannen, notities etc.
Onderaan deze pagina kunt u lezen hoe dit eruit kan komen te zien in een handleiding, gemaakt door ParnasSys.

Wij hopen dat dit ouderportaal een bijdrage zal leveren aan een nog betere communicatie tussen ouders en school.

Heeft u vragen over het ouderportaal of heeft u problemen met het inloggen, neem dan gerust contact op met de school.


Gerelateerde documenten: