Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

Albertine Agnesschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

Albertine Agnesschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

schoolraad

De schoolraad bestaat uit de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) en wordt gekozen tijdens de zakelijke ouderavond. 

De ouderraad bestaat uit drie ouders, de medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee personeelsleden. 

Bij vragen of problemen kunnen jullie de leden altijd benaderen. Ook nieuwe ideeën stellen we zeer op prijs.

leden schoolraad 2016-2017

medezeggenschapsraad
Hester Walda (voorz.)
Morwenna Nieuwold (secretaris)
Kristie Hoeksma (team)
Paulien Veldkamp (team)

ouderraad
Roelien Balster (verkeersouder)
Jeannet Pietersma (coördinator oud papier)
Etienne Smeenk (penningmeester)

De medezeggenschapsraad wordt gekozen volgens een verkiezingsprocedure, die is vastgesteld in de statuten van de MR. De MR-leden worden, anders dan de OR-leden, gekozen door de ouders en hebben stemrecht.
In het reglement/statuut zijn de rechten en plichten omschreven van de leden en in het activiteitenplan zijn onder andere de doelen en deskundigheid van de schoolraad beschreven. Deze documenten liggen voor belangstellenden op school ter inzage. Zo ook de notulen van alle vergaderingen. 


Ons scholennetwerk heeft ook een medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin namens elke school een vertegenwoordiger zit.
Voor onze school is dat Kristie Hoeksma. 
Sinds kort heeft de GMR haar eigen website, waarop heel veel informatie te vinden is betreffende medezeggenschapszaken. Ook alle vastgestelde notulen van GMR-vergaderingen, vastgestelde notities van De Basis van de afgelopen drie jaar en het tijdschrift MR-actueel zijn er te lezen. 
Klik hier voor de website van de GMR.


Gerelateerde documenten: