Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

Albertine Agnesschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis
Volg ons op Twitter Vensters PO Scholennetwerk De Basis

Albertine Agnesschool is onderdeel van
Scholennetwerk De Basis


Ga naar de site van De Basis

Kinderwoud


Sinds februari 2010 hebben we samen met Kinderwoud een ruimte voor de buitenschoolse opvang kunnen realiseren in school .
Juf hilly is de vaste begeleidsters. Er is opvang op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 14.00 uur.

 Op woensdag en vrijdag worden de kinderen opgevangen op "de Bosplaats" op MFA 'De Spil'. Bij genoeg deelname is het in de toekomst mogellijk dat de kinderen ook op woensdag en vrijdag op school kunnen worden opgevangen. 

Wij voelen ons verantwoordelijk voor uw kind. Vandaar dat we met juf Martha hebben afgesproken dat zij de kinderen bij school opvangt.

VSO
Als u gebruik wilt maken van de voorschoolse opvang kunt u uw kind hiervoor inschrijven bij Kinderwoud. Zij gaan vervolgens op zoek naar een gastouder. Als er meerdere ouders hun kinderen aanmelden bij Kinderwoud kan er een VSO-groep op school worden gestart.

klik hier voor meer informatie over Kinderwoud.